Onze aanpak

Streetwise is een kleinschalige, efficiënte organisatie met grote samenwerkingspartners en resultaten. Wij bouwen netwerken van stakeholders die allemaal belang hebben bij een compacte en vitale retailstructuur. Onze filosofie is dat voor een duurzame economische structuurversterking de juiste randvoorwaarden gecreëerd moeten worden.

Streetwise slaagt erin winkelgebieden weer aantrekkelijk te maken voor (nieuw) ondernemerschap en streeft naar kwalitatieve en structurele invullingen van winkelleegstand. Volgens de richtlijnen van de lokale en regionale retailvisie vinden wij voor elk retail- en horecaconcept de juiste locatie. De huurvoorwaarden die wij voor de (startende) ondernemer bedingen geven ruimte aan de ontwikkeling van de ondernemer en van het winkelconcept. De concepten zijn krachtig, vernieuwend, en komen dikwijls in aanmerking voor een lening via de financiers in ons netwerk.

Ons track record onderbouwen wij graag met cijfers in plaats van praatjes. Ruim 1 op de 4 van deze ondernemers start na een intensief voortraject in een leegstaand winkelpand. Na 2 jaar is 86% van de ondernemingen nog steeds actief op de betreffende locatie. Landelijke cijfers steken hier schril tegen af met gemiddelde van 30% uitval na het eerste jaar, met horeca (60%) en detailhandel (50%) als negatieve uitschieters (bron: ING).

Voor ondernemers

Streetwise begeleidt kosteloos startende en ervaren ondernemers in alle fases van concept(aanpassing) naar vestigingslocaties in winkelgebieden. Dankzij korte lijnen met partijen uit de vastgoedsector, het bankwezen en gemeenten starten ondernemers goed voorbereid in winkelgebieden onder gunstige huurvoorwaarden, met mogelijkheden tot financiering en een beter gestroomlijnd vergunningentraject.

Met actuele kennis over het vestigingsklimaat en toekomstige ontwikkelingen wordt de juiste locatie gevonden voor ondernemers in de retail, horeca en zakelijke dienstverlening. Voor het opzetten van een ondernemingsplan en voor antwoorden op vragen over landelijke en lokale wet- en regelgeving werkt Streetwise nauw samen met diverse (overheids)organisaties.

Voor overheden

Om retailvisies om te zetten in realiteit is een oliemannetje nodig dat laveert tussen overheden, marktpartijen en burgers. Streetwise is een onafhankelijke, niet-commerciële organisatie die het gezamenlijke belang van alle partijen samenbrengt. Middels een integrale totaalaanpak krijgen winkelgebieden nieuwe dynamiek en wordt de route naar krachtige, compacte winkelgebieden versneld ingezet.

Door de opbouw van commitment vanuit de vastgoedsector wordt het vestigingsklimaat voor startende ondernemers verbeterd en krijgen vernieuwende retail- en horecaconcepten de ruimte. Dankzij een gedegen voortraject is de uitval onder de starters minimaal en zijn de invullingen van winkelleegstand structureel van aard. Het resultaat is een duurzame economische retailstructuur in een winkelgebied met een onderscheidend profiel.