Voor gemeenten

Streetwise werkt samen met gemeenten aan de toekomst van winkelgebieden. Wij zetten ons met gedrevenheid in voor een betere leefbaarheid en meer economische dynamiek in de winkelcentra.

Om het vestigingsklimaat verder te optimaliseren denken we vanuit de praktijk mee in de ontwikkeling van flankerend beleid, en geven we uitvoering aan de retailstructuurvisie.

Tussen alle belangen in, en vanuit een onafhankelijke positie, werken wij uitsluitend voor overheden.

Meer informatie ontvangen? Neem contact met ons op.